KARLI HUKUK

Hukuki Sorunlarınızda
Profesyonel Bir Yaklaşım

Aile Hukuku

Aile hukuku, evlilik, boşanma, velayet, nafaka gibi ailevi ilişkilere ve haklara ilişkin konuları kapsar. Aile hukuku konularında danışmanlık ve hukuki destek sağlıyoruz.

Gayrimenkul Hukuku

Taşınmaz mallara ilişkin hak ve işlemleri düzenleyen hukuk dalıdır. Tapu işlemleri, kira sözleşmeleri, mülkiyet davaları gibi konularda Karlı Hukuk olarak uzman ekibimizle hizmet veriyoruz.

İcra ve İflas Hukuku

Alacaklıların alacaklarını tahsil etmelerini veya borçluların iflasını düzenler. Borç tahsilatı, icra takibi gibi konularda müvekkillerimize profesyonel destek sağlıyoruz.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ilişkilerini ve çalışma koşullarını düzenleyen hukuk dalıdır. İşçi hakları, iş sözleşmeleri, iş davaları gibi konularda Karlı Hukuk olarak müvekkillerimize hukuki danışmanlık sunuyoruz.

Sigorta
Hukuku

Sigorta hukuku, sigorta sözleşmelerini ve sigorta ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Sigorta şartları, tazminat talepleri gibi konularda Karlı Hukuk olarak müvekkillerimize destek sağlıyoruz.

Şirketler
Hukuku

Ticari işletmelerin kuruluşu, yönetimi ve sona ermesi ile ilgili hukuki konuları kapsar. Şirket kuruluşu, ortaklık anlaşmaları, şirket birleşmeleri gibi konularda hizmet veriyoruz.

Tüketici
Hukuku

Tüketici haklarını ve tüketicilerin korunmasını düzenleyen hukuk dalıdır. Tüketici şikayetleri, tüketici hakları ihlalleri gibi konularında danışmanlık sunuyoruz.

Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Uluslararası sözleşmeler, dış ticaret uyuşmazlıkları gibi konularda uzman ekibimizle hizmet veriyoruz.

Fikri Mülkiyet
Hukuku

Fikri mülkiyet hukuku, fikri ve sınai mülkiyet haklarını düzenleyen hukuk dalıdır. Marka, patent, telif hakları gibi konularda Karlı Hukuk olarak yüksek başarı sağlıyoruz.

Uluslararası İşlemler ve Uyuşmazlık Çözümü

Uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Uluslararası sözleşmeler, dış ticaret uyuşmazlıkları gibi konularda uzman ekibimizle hizmet veriyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve korunmasını düzenleyen hukuk dalıdır. GDPR uyumluluğu, veri ihlalleri gibi konularda müşterilerimize danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Ceza
Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Ceza davaları, suç ihbarları ve savunmaları gibi konularda hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunuyoruz.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancıların Türkiye'de ikamet, çalışma ve vatandaşlık işlemlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Vize başvuruları, oturum izinleri, vatandaşlık başvuruları gibi konularda hukuki destek sağlıyoruz.

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz!